TZAtlas

TANZANIA BIRD ATLAS IS MOVING TO A NEW SITE FROM 10. APRIL 2016

UPDATED INFORMATION ARE FOUND AT: TANZANIABIRDATLAS.NET

HTTP://TANZANIABIRDATLAS.NET

THANKS FOR ALL SUPPORT DURING OUR OPERATION!

INTRODUCTION TO

TANZANIA BIRD ATLAS

We map the birds of Tanzania

 

This is not just about mapping the distribution of birds in Tanzania. By collecting data on a monthly basis and concentrating on evidence of breeding we hope to understand much more about the seasonality of our birdlife.

 

It is sometimes difficult for people unfamiliar with the tropics to understand how different animal and plant life cycles can be without the all pervasive effect of a harsh winter. Even the ubiquitous Yellow-vented Bulbul Pycnonotus barbatus with its well defined, but noticeably prolonged, breeding season has some populations that breed during the dry season.

 

We have yet to begin to analyse the data for this species and suspect some rather interesting results in terms of breeding season variability. There are considerable differences in rainfall throughout the country both in volume and timing and temperature variables caused by altitude and latitude.

KARIBU SANA!

Send a mail

UTANGULIZI KUHUSU RAMANI KUHUSU NDEGE WA TANZANIA

 

Kama inavyotolewa ufafanunuzi mbadala, hili si suala la kuweka ramani ya mgawanyo wa viumbe aina ya ndege katika Tanzania.

Kwa njia ya mtindo wa kukusanya takwimu za kila mwezi na kuzingatia ushahidi wa mzaliano, tunamatumaini ya kuelewa zaidi kuhusu mabadiliko ya majira ya mwaka kwa maisha ya viumbe jamii ya ndege.

 

Wakati mwngine ni vigumu kwa watu kutokuwa na uelewa wa nci za joto na kuelewa namna gain aina tofauti za mzunguko wa maisha ya wanyama na mimea inaweza kuwa bila athiriwa na hari mbaya ya kipindi cha baridi kali. Hata yule Ndege mvumilivu aina ya joroo yaani kwa kilatini Pycynonotus barbatus pamoja na alivyoelezewa vizuri, pamoja na kuwa na mwendelezo ya kipindi cha kutaga mayai, anayo idadi nyingine ambayo inataga mayai wakati wa kipindi cha ukavu wa ardhi.

Bado hatujafanya jitihada za makusudi kukusanya taarifa ya aina hii ya ndege na kuweza kutilia shaka aina Fulani ya matokeo yanayovutia katika suala la kutaga mayaikulinganishwa na mabadiliko ya hali ya majira ya mwaka. Kuna tofauti inayojulikana ya hali ya nvua katika nchi nzima na katika ujazo na hai ya hewa inayosababishwa na tofauti ya mwinuko wa mahali kutoka usawa wa bahari na mgawannyiko wa kidunia.

DISTRIBUTION

MAPS

 

Click the links in menu-bar and find updated maps of where and when the birds of Tanzania are distributed. If YOU have additional information send it to us. Observations, breeding records, feeding chicks, photos, YouTube-videos etc.

All information are interesting and vital for the project!

 

NB! MORE MAPS TO BE ADDED SOON! WE HAVE COLLECTED SOME OF THE MAPS FROM TANZANIABIRDS.NET, WHO DISPLAYES OUR MAPS.

 

SEE THE DATABASE DISPLAYED AT

TROMSOFOTO.NET

You can add data to the project either by submitting recent sightings, triplists, images

and other relevant information directly to us.

Webmaster: stein(@)nng.no

TZatlas records: tzbirdatlas(@)yahoo.co.uk

"NB! Remove the brackets!"